Polecane

Kategorie

Akumulatorownie - rozwiązania w ładowaniu

Firmy oraz przedsiębiorstwa, bardzo często współpracują z innymi, które oferują im rozwój oraz rozbudową w danym zakresie. Część z takich wymagań wiąże się z koniecznością budowy bądź też modernizacji akumulatorowni. Pomieszczenia tego typu, bądź też wydzielone powierzchnie, przeznaczane są między innymi na ładowanie baterii. Inna ich funkcja wiąże się z konserwacją baterii. Swoje zastosowanie mają głównie tam, gdzie znajduje się większa flota wózków o napędzie elektrycznym. Akumulatorownie można w zasadzie podzielić na dwa rodzaje: akumulatorownie otwarte oraz akumulatorownie zamknięte. Te pierwsze wymagają by na ich potrzeby zostały wyodrębnione fragmenty hal, magazynów bądź innych odpowiednich pomieszczeń. Z kolei w przypadku akumulatorowi zamkniętych, wymaga się by były one w odrębnym pomieszczeniu lub budynku. W kwestii przygotowania tego rodzaju rozwiązań obowiązują odpowiednie wymagana oraz przepisy. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – tak w przypadku człowieka jak i samego zakładu. Specyfika i charakter danej działalności wpływa na rodzaj rozwiązań. Z jednej strony może być to związane z możliwością ładowania samych akumulatorów. Po ich wymianie, można kontynuować pracę. W takim przypadku, pojazd nie jest wyłączny z użytkowania. W innym ładowanie ulega wraz z pojazdem. W takim jednak przypadku prace nie mogą być kontynuowane aż do odpowiedniego naładowania baterii. Profesjonalne przygotowane akumulatorownie w firmie Instore to odpowiedź na poszukiwanie ich właściwego projektu oraz wykonania. W grę wchodzi bowiem nie tylko funkcjonalność, równie istotne jest i bezpieczeństwo. Tego rodzaju obiekty cechują się tym samym odpowiednia konstrukcją. Jest to konieczność zarówno z punktu widzenia niwelowania zagrożeń o charakterze przeciwpożarowym jak również strefę zagrożeń wybuchem. Tego rodzaju rozwiązania muszą być dostosowywane do indywidualnych cech danego obiektu, uwzględniając charakter prac i możliwości samego zakładu. Należy jednocześnie zaważyć, że wraz z taka instalacją, należy zadbać o odpowiednie przeszkolenie personelu i osób odpowiedzialnych za prace w tym pomieszczeniu.